A weboldalainkon található termékek vételét jogi-, valamint magánszemélyek is megvalósíthatják,amennyiben az alábbi szabályokat hajlandóak elfogadni.

I. Alapvető rendelkezések

1. Eladó -  Inareds.r.o.  cég tartózkodási hellyel a következő címen:Hálova 1058/20, 851 01 Bratislava, IČO: 50588788, DIČ: 2120384871, IČ DPH: SK2120384871, bejelentve a Bratislava I kerületi bíróság kereskedelmi nyilvántartásába, Típus: Sro, 115399/B számú közzététel,  www.ampereservice.hu online áruház működtetője, aki a szerződések megkötésénél és betartásánál a saját üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége szerint jár el. Ez egy olyan vállalkozó, aki saját maga vagy más vállalkozók által juttatja el a vevőnek a megvásárolt termékeket, vagy egyéb szolgáltatásokat kínál. Tovább csak „Eladó“

2. Vásárló - fogyasztó – személy, aki a szerződés megkötésénél és feltételek betartásánál nem a saját üzleti vagy egyéb vállalkozói tevékenysége szerint jár el.  Ez egy személy, aki nem saját üzleti céljai miatt vásárolja a termékeket vagy egyéb szolgáltatásokban vesz részt. Tovább csak „Vásárló“.

3. Vásárló aki nem fogyasztó - üzletember, aki azért vásárolja a termékeket vagy más szolgáltatásokban vesz részt, hogy saját üzlete által adja tovább a termékeket. Tovább csak „Vásárló“.
4. Internetes áruház / e-shop / rendszere – weboldalas applikáció, internetes bolt, tartózkodási hellyel a következő weboldalon www.ampereservice.hu, kommunikációs csatornaként használt weboldal, ami által az Eladó árulhatja a termékeit és szolgáltatásait a Vásárló számára.

II. Rendelés

1. A vásárló az internetes áruházon keresztül rendeli a termékeket az eladótól online rendelés formájában. A rendelés a kívánt termékek kosárba helyezésével, kötelező adatok kitöltésével, a fizetés és a szállítás módjának megválasztásával és a rendelés elküldésével lép érvénybe.
2. Ilyen eljárással való rendelés kötelezőnek bizonyul és a 102/2014 számú törvénypont szerint távolságra kötött szerződésnek minősül.
3. Minden rendelésnél szükséges a vásárló teljes neve, szállítási és számlázási cím, telefonszám és e-mail megadása, valamint üzletemberek esetén szükséges az IČO, DIČ és IČ DPH megadása is.
4. A megadott adatok a személyes adatok védelméről szóló 428/2002 törvénypont szerint kizárólag az eladó és a vásárló közötti kötött szerződésben lesznek felhasználva (a kiszállítási személy/cég kivételével).
5. A rendelés elküldése után a rendelés az eladó rendszerébe van bejegyezve és ez egyben a vásárló és eladó közötti üzleti kapcsolat létrejöttét is jelenti. A megadott e-mail címre azonnal levél érkezik a megrendelés sikeres bejegyzéséről. A megadott e-mail címre lesznek szintén elküldve az üzenetek a csomaggal kapcsolatban, ha szükséges. Az eladó a termék elérhetősége ellenőrzése után elfogadja a rendelést és attól a pillanattól kezdve a rendelés kötelezővé válik a vásárló számára.
6. A rendelés visszavonására a vásárlónak a termék kiszállításáig van joga elektronikus levél formájában. Az előző feltétel teljesítésével az eladó a rendelést törlöttnek veszi. A rendelés visszavonásához szükséges a név, e-mail cím és rendelés számának megadása. A rendelés visszavonása esetében az eladó nem mér kisemmiféle büntetést. Ha a vásárló a rendelést előre fizeti a rendelés visszavonása után a pénz a megadott számlára van visszautalva 7 napon belül, ha az eladó és vásárló nemállapodtak meg más módon. Abban az esetben,ha a vásárló a rendelés telefonos vagy e-mail cím általi megerősítése után sem veszi át a csomagot, rendelés visszavonási szándékának jelzése nélkül, az eladónak joga van kérvényezni a kiszállítási költségek visszatérítését büntetésként, ha a szerződésben nemállapodtak meg más módon.
7. A rendelés visszavonására az eladónak joga van, ha a termék valamilyen okból nem érhető el és így az eladó nemtudja a terméket a szerződésben megállapított időben leszállítani, vagy ha a termék ára az elérhetetlensége miatt eltérő a weboldalon megadott árral szemben. Az eladónak szintén joga van a rendelés visszavonására abban az esetben,ha a rendelésben megadott adatok nem felelnek meg a valóságnak. A rendelés visszavonásáról a vásárló e-mail cím vagy telefon által lesz értesítve. Ha a vásárló a rendelést előre fizeti a rendelés visszavonása után a pénz a megadott számlára van visszautalva 7 napon belül, ha az eladó és vásárló nemálapodtak meg más módon.

III. Kézbesítési időszak

1. Általánosan a termék kézbesítési ideje 1-3 munkanap, ami a rendelés kifizetésétől számítódik, ha a termék raktáron van. Abban az esetben, ha a termék nincs raktáron a kézbesítési idő 15-30 munkanap.
2. Kivételes esetekben, ha a termék a gyártó cég raktárán sem elérhető a kézbesítési idő meghaladhatja a 30 napot. Ebben az esetben a vásárló értesítve lesz e-mail formájában.

IV. Az ár,fizetési lehetőségek és szállítási díj

1. A termék ára az eladó ár lista alapján számítódik. Az ár listán található árak változhatnak korábbi bejelentés nélkül is. Az eladó fenntartja magának a jogot az árváltoztatásra a gyártók által megváltoztatott ár esetén. Az érvényes ár mindig a termék leírásában található.
2. A vásárló utalással fizet az eladó számlájára vagy online fizetési GoPays.r.o átjárón keresztül. GoPays.r.o tartózkodási helye / székhelye Planá 67, 370 01 ČeskéBudějovice.
3. A vásárló a termék árát + kiszálítási díjat fizet.
4. A kézbesítést az UPS biztosítja.


V. Az áru átvétele

1. A vásárlónak kötelező az áru átvételéhez azon a címen tartózkodnia, amit a rendelésben adott meg.
2. Az áru átvételénél a vásárlónak kötelező ellenőriznie a csomag sértetlenségét és teljességét. Ha a csomag láthatóan sérült, a vásárlónak kötelessége jelenteni ezt az eladóval szemben és a kézbesítési céggel írni egy jelentést a csomag sérüléséről. A vásárló a csomagot ebben az esetben nemveszi át. Bármilyen későbbi hiányosságok észrevétele a csomag átvétele után nincs figyelembe véve.
3. A termék sérülésének felelőssége abban a pillanatban lép át a vásárlóra, amint a csomagot a vásárló vagy az általa felhatalmazott ember átvette.

VI. Szerződéstől való visszalépés

1. A vásárlónak joga van a 102/2014 számú törvény §12 kikötése szerint visszalépni a szerződéstől indok megadása nélkül 14 munkanapig a termék átvételének időpontjától. A vásárlónak joga van ezen a határidőn belül a termék kicsomagolására és kipróbálására. A kipróbálás viszont nem azt takarja, hogy a terméket a vásárló pár napig használja aztán visszaküldi az eladónak.
2. A vásárló kötelező a terméket a következő címre küldeni - Inared, s.r.o., Hálova 20, 851 01 Bratislava. A terméket használatlanul, sértetlenül és minden tartozékkal (beleértve a használati utasítást) szükséges visszaküldeni, a legmegfelelőbben az eredeti csomagolásban.
3. Abban az esetben,ha a vásárló visszalép a szerződéstől és a terméket az eladónak úgy küldi vissza hogy a 2. pontban megadott feltételek bármelyike teljesítetlen marad, azaz a csomag nem teljes,a terméken észrevehetőaz elhasználódás vagy sérült, az eladó nem köteles a teljes kifizetett összeg visszatérítésére.
4. Vételi ár vagy annak egy része törvényileg megadott 15 napos határidőn belül kerül visszatérítésre a vásárló által megadott bankszámlára abban az esetben,ha a felek nemegyeztek meg más módban.  A vásárló a szerződéstől való visszalépési jogát kizárólag úgy érvényesítheti, hogy írásban elküldi a visszalépési szándékát levélben a következő címre Inared, s.r.o., Hálova 1058/20, 851 01 Bratislava, vagy e-mail formájában a következő e-mailre - info@ampereservice.hu vagy más módon, ami nem kérdőjelezheti meg, hogy szerződéstől való visszalépésre került sor.
5. Utasítás a fogyasztói jog alkalmazásáról a szerződéstől való visszalépéshez a megfelelő iratokkal a következő címen találhatja meg - https://ampereservice.hu/cms/a-szerzodes-elallasa

VII. Visszatérítési rend

1. Ha az adott garancia levelekben nincs megadva másképp akkor a garancia minimálisan 24 hónapra szól. Fogyasztónak az a személy minősül, aki a szerződés megkötésénél és betartásánál nem a saját üzleti ügyei miatt vásárólja a termékeket. A reklamáció érvényesítésénél a fogyasztó köteles leadni tisztán a terméket, mechanikusan sértetlenül, eredeti csomagolásában, beleértve a használati utasítást, garancia levelet és számlát vagy más iratot, amivel bizonyítani tudja hogy az adott eladónál vásárolta meg a termékeket. A fent említett dolgokat a cég székhelyének címére, ami az első részleg első pontjában van megemlítve kell visszaküldeni saját költségre. A reklamáció érvényesítésénél a vásárló a garancia levélben megszabott utasításokat követi.
2. A garancia levél funkcióját a számla is betöltheti abban az esetben, ha a garancia időtartama ki van rajta jelölve.
3. Garancia időtartama a termék átvételi pillanatától számítódik. A termék javításának időtartama, nem számítódik bele a garancia időtartamába. Ha a termék kicserélésére kerül sor, a garancia időtartama újból hatályba lép attól a pillanattól kezdve, amint a vásárló átveszi az új terméket (Polgári törvénykönyv § 627 számú kikötése szerint).
4. Felhatalmazás a reklamációs jogra megszűnik abban az esetben, ha a termék hibáját mechanikus sérülés okozta, ha a termék nem a terméknek megfelelő környezetben van használva, ha a hiba nem szakértő általi összeszerelés miatt keletkezett, ha a vásárló vagy más személy, aki a terméket szereli nemtartja be az adott utasításokat, ha a termékbe való bármilyen beavatkozást nem arra felhatalmazottszemély végzi, ha a termékbe véletlenül vagy szándékosan folyadék, bogár vagy idegen tárgy kerül. A garancia szintén érvénytelen természeti katasztrófa vagy helytelen használat esetén.
5. A reklamáció érvényesítésénél ajánlott az eladónak elektronikusan felvenni a kapcsolatot az eladóval, azzal az indokkal, hogy a termék hibás és a hiba hogyan és hol mutatkozik, esetleg hozzácsatolhat képet vagy videót, ami a hibát bizonyítja. Az előbb említett információk szerint az eladó javaslatot tesz a vásárlónak arról, hogy miként cselekedjen tovább.
6. Indokolt esetekben, különösen, ha a termék állapotának komplex műszaki kiértékelése szükséges, a vevőnek jogában áll, hogy indokolatlan késedelem nélkül, legkésőbb a panasz keltétől számított 30 napon belül a felhatalmazott személy vagy jótállási szolgáltató döntsön a panasz rendezésének módjáról (ez a határidő a végső vásárlóknál érvényes, kereskedelmi társaság esetében a határidő 30-60 nap). A határidő letelte után a vásárlónak joga van visszalépni a szerződéstől vagy a termék lecserélését kérvényezni, abban az esetben, ha ennek a határidőnek meghosszabbítását nem a vevő okozta azzal, hogy az eladó által kért szükséges iratokat nemadta át időben felkérésre sem vagy azzal, hogy nemműködött együtt más módon, amire felvolt kérve vagy nemkérvényezte iratban a törvényileg megadott határidő meghosszabbítását.
7. Az eladó köteles kiadni a panasz rendezéséről szóló iratot 30 napon belül, attól a naptól számítva, hogy a panasz érvényesítve volt (§ 18 törvénypont 6. kikötése szerint) és leszállítani a vásárlónak. Ez az írásos dokumentum panaszprotokoll, a panaszkezelés kitöltött mezőjével, levél, amely írásbeli értesítést tartalmaz a panasz kezeléséről, e-mail vagy SMS üzenet, amely információkat tartalmaz a panasz kezeléséről.
8. Az eladó köteles a megjavított áru átadásával, az áru cseréjével, az áru vételárának visszaszolgáltatásával, az áru árának ésszerű kedvezményével, az áru panasz indokolt elutasításával a panaszt elintézni és a panasztételi eljárást megszüntetni.
9. Reklamációs iratok, amiknek kitöltése szükséges a reklamációs eljáráshoz megtalálhatóak ITT.

VIII. Alternatív vitarendezés

1. Vásárlónak joga van a panasz átvizsgálására szóló kérvény benyújtására (e-mail által az info@ampereservice.hu e-mailre), ha a vásárló nem elégedett a panasz rendezési módjával vagy ha úgy véli, hogy az ítélet a jogait sértette. Ha az eladó elutasítóan válaszol a kérvényre vagy 30 napon belül a kérvény elküldése óta nem válaszol, a fogyasztónak joga van alternatív vitarendezés megindításának javaslata benyújtása az alternatív vitarendezés szervezeténél (tovább csak AVR szervezet) a 391/2015 számú törvény szerint. Az AVR szervezet testületei és engedélyezett jogi személyei a 391/2015 törvény §3 törvénypontjában vannak megszabva. A javaslatot a fogyasztó a 391/2015 számú törvény §12 törvénypontban megemlített lehetőségek által teheti ezt meg.
2. A fogyasztó panaszt nyújthat be az alternatív vitarendezés online elérhető RSO platformon keresztül is a következő link által - http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.
3. Az alternatív vitarendezést csak a fogyasztó alkalmazhatja - az a természetes személy, aki a fogyasztói szerződés megkötésekor és teljesítésekor nem üzleti tevékenysége, foglalkoztatása vagy hivatása szerint jár el. Az alternatív vitarendezés csak a fogyasztó és az eladó között a fogyasztói szerződésből eredő vagy azzal összefüggő vitára vonatkozik. Az alternatív vitarendezés csak a távolságra kötött szerződésekre vonatkozik. Az alternatív vitarendezés nem vonatkozik azokra a vitákra, amelyeknél a vita értéke nem haladja meg a 20 eurót. Az AVR-szervezet megkövetelheti a fogyasztótól, hogy fizessen díjat az alternatív vitarendezés kezdeményezésének érdekében, de legfeljebb 5 euróig, hozzáadottérték-adóval együtt.

IX. SZEMÉLYES ADATOK ÉS INFORMÁCIÓK VÉDELME ÉS BIZTONSÁGA
Eladó mint személyes adatok kezelője (tovább csak "Adatkezelő") ezennel az Európai Parlament és a Tanács rendeletének 13. cikkének 2016/679 számú rendelkezéseivel összhangban amik 2016 Április 27.-én léptek érvénybe és az általános adatvédelmi rendeletek szerint (tovább csak "Rendelet"), arról tájékoztatja ügyfeleit (tovább együttesen csak "Érintettek") hogy:
1. Az érintettek személyes adatai, amik az adatkezelőnek lesznek átadva, kizárólag csak az adásvételi szerződés megkötése és annak későbbi teljesítése céljából kerül feldolgozásra, ideértve az érintettek hibás teljesítésből eredő esetleges igényeinek rendezését is. Az érintettek személyes adatainak feldolgozásának jogalapja tehát az érintettek megrendelésével megállapított adásvételi szerződés teljesítése, és egyúttal az adatkezelő a fogyasztóvédelemmel és a könyveléssel kapcsolatos jogokat és kötelezettségeket szabályozó jogszabályok szerinti jogi kötelezettségeinek teljesítése is.
2. Az érintetteknek az adatkezelő részére történő személyes adatszolgáltatásának oka az adásvételi szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges szerződő felek azonosítása, amely ilyen adatok megadása nélkül nem lehetséges.
3. Az érintettek személyes adatait addig az időtartamig dolgozzuk fel, amely ideig az adatkezelő köteles ezeket az adatokat az általánosan kötelező jogi előírásoknak megfelelően tárolni, azaz legalább 5 évig a könyvelési törvényeknek megfelelően vagy legalább 10 évig az adóról szóló törvényeknek megfelelően.
4. Az érintettek személyes adatainak feldolgozása során nem történik automatizált döntéshozatal vagy profilalkotás.
5. Az adatkezelő nem nevezett ki adatvédelmi képviselőt vagy képviselőt a rendelet szerinti feladatok ellátására. Az érintettek személyes adatait az érintettek által kiválasztott kiszállítási szolgáltatók, valamint az adatkezelő számára jogi és könyvelési szolgáltatásokat nyújtó személyek számára a megrendelések megfelelő feldolgozása céljából biztosíthatják az általánosan kötelező jogi előírások által meghatározott kötelezettségek megfelelő teljesítésének biztosítása érdekében. Az adatkezelő nem kívánja továbbítani az érintettek személyes adatait harmadik országnak, nemzetközi szervezetnek vagy másnak, mint a fent említett harmadik feleknek.
6. Az érintettnek joga van kérni az adatkezelőtől a személyes adataihoz való hozzáférést, azok helyesbítését vagy törlését, vagy az adatkezelés korlátozását és ellenezheti magát az adatkezelést is. Joga van ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítani, valamint joga van panaszt benyújtani a Személyes Adatvédelmi hivatalhoz, ha úgy véli, hogy az adatkezelő a rendelet megsértésével jár el a személyes adatok feldolgozása során.


X. Záró rendelkezések

1. A megrendelt termékek jellegétől függően az eladónak joga van meghívni a vásárlót a termék személyes ellenőrzésére és személyes átvételére (főleg egy pénzügyileg igényesebb termékre vonatkozik, vagy nagyobb mennyiségű, nagyobb tömegű termékre). Ezekben az esetekben felveszik a kapcsolatot a vásárlóval és további eljárásban egyeztetnek vele. Ha a vásárló előre kifizeti a terméket, a termék árának összege visszautalásra kerül, ha nemegyeznek meg más módon.
2. Az eladó fenntartja az ár változtatás jogát. Amikor az ár változik, az eladó felveszi a kapcsolatot a vásárlóval. A vásárlónak joga van ilyen esetben a rendelést visszavonni.
3. A vásárló kijelenti, hogy a megrendelés kitöltése vagy meghirdetése előtt elolvasta ezeket az általános feltételeket és a panasztételi eljárást.
4. Bezohľadu na ostatnéustanoveniazmluvy, PredávajúcinezodpovedáKupujúcemuzaušlýzisk, stratupríležitostíalebožiadneinénepriamealebonáslednéstraty v dôsledkunedbalosti, porušeniazmluvyalebovzniknutéinýmspôsobom.
5. Ezek az általános feltételek jóhiszeműen lettek megfogalmazva és létrehozva annak érdekében, hogy megfeleljenek a törvényi feltételeknek és javítsák az eladó és a vásárló közötti tisztességes üzleti kapcsolatokat. Abban az esetben, ha a Szlovák állam illetékes hatóságai e feltételek bizonyos rendelkezéseit teljes egészében vagy részben érvénytelennek, vagy végrehajthatatlannak bizonyítják, a többi rendelkezés és a vonatkozó rendelkezés fennmaradó részeinek érvényessége és végrehajthatósága nem változik.
6. A vásárlónak az eladóval kapcsolatos, a 634/1992 számú fogyasztóvédelmi törvényből eredő jogai és annak későbbi változtatásai és előírásai, valamint a 102/2014 számú fogyasztók védelméről a házaló kereskedelemben és a postai megrendelésben szóló törvényből eredő jogai és annak későbbi változtatásai és előírásai, ezekkel a feltételekkel érintetlenek maradnak.
7. Az itt kifejezetten nem szabályozott jogviszonyokra és feltételekre, valamint az e feltételek be nem tartásából eredő vitákra a Kereskedelmi vagy a Polgári Törvénykönyv vonatkozó rendelkezései az irányadók.
8. Az eladó és a vásárló megállapodtak abban, hogy a távolsági kommunikációt - telefonos, elektronikus kommunikációs formát, különösen elektronikus levélben és az interneten keresztül - teljes mértékben elismerik mindkét fél számára érvényesnek és kötelezőnek.

Felügyeleti szervezet: Felügyelőség SOI (Slovenskáobchodnáinšpekcia - Szlovák Kereskedelmi Ellenőrzés) a Bratislava régió számára. Cím: Prievozská 32. P.O. Box 5. 820 07 Bratislava 27. E-mail: ba@soi.sk.

Ezek az üzleti feltételek 25.május.2018-tól lépnek érvénybe.