1. Szerződéstől való visszalépési jog

Önnek jogában áll 14 napon belül indoklás nélkül visszalépni a szerződéstől. A szerződéstől való visszalépés határideje 14 nap elteltével jár le, attól a naptól számítva, amikor Ön vagy az Ön által kijelölt harmadik fél - a fuvarozó kivételével - átveszi az árut.

A szerződéstől való visszalépési jogának alkalmazása során egyértelmű nyilatkozattal tájékoztasson minket a jelen szerződés alóli elhatározásáról - levélben vagy e-mailen keresztül a következő e-mailre - info@ampereservice.hu. Erre a célra felhasználhatja a visszalépési lap mintáját, amelyet letölthet ITT.

A visszalépési határidő akkor marad fenn, ha a visszalépési jog alkalmazásáról a visszalépési határidő lejárta előtt értesítést küld (legkésőbb a meghatározott törvényes határidő utolsó napjáig küldje el nekünk a szerződéstől való visszalépésről szóló értesítést).

2. Szerződéstől való visszalépés következményei

A szerződéstől való visszalépés után visszatérítjük a szerződés megkötésével kapcsolatban teljesített összes költséget, különös tekintettel a vételárra, beleértve az áru leszállításának költségeit. Ez nem vonatkozik a további költségekre, ha az általunk kínált legolcsóbb szokásos kézbesítési módtól eltérő szállítási módot választott.

A kifizetett összegeket indokolatlan késedelem nélkül, minden esetben legkésőbb 14 napon belül visszafizetjük Önnek, attól a naptól számítva,ahogy kézhez kapjuk a jelen vásárlási szerződéstől való visszalépéséről szóló értesítését. Az összegek visszafizetése általános módon történik - átutalással a számlára, kivéve, ha kifejezetten beleegyezett egy másik fizetési módba, további díjak felszámítása nélkül. A megvásárolt termékekért kifizetett összeg csak akkor kerül visszafizetésre amikor a termék visszaérkezésére sor kerül vagy miután irattal igazolta a termék visszaküldését, attól függően melyik módszer lett megvalósítva hamarabb.

Az árut a következő címre küldje vissza:
Inared, s.r.o. - Amper servis
Záporožská 3
851 01 Bratislava
Slovakia

legkésőbb a szerződéstől való visszalépés jogának alkalmazásától számított 14 napon belül. A határidő fennmarad, ha az árut 14 napos határidő letelése előtt visszaküldi.

Az áru visszaküldésének közvetlen költségeit Ön viseli.

Felhívjuk figyelmét, hogy a szerződéstől való visszalépés esetén Ön felel az áru értékének esetleges csökkenéséért, amely a kézbesítéstől a visszaszolgáltatás pillanatáig tartó kezelés során következett be, az áru jellegének, tulajdonságainak és funkcionalitásának megállapításához szükségesektől eltérő módon.